Kaakkuri-projekti

Merikosken Rotaryklubi aloitti toimintavuonna 2008-2009 yhteistyössä Kaakkurin yhtenäisperuskoulun kanssa nuorisoprojektin, joka kattaa koulun kahdeksannen luokkien oppilaat. Kaakkuri-projektin tarkoituksena on tukea ja vahvistaa yhteisöllisyyttä nuorten keskuudessa. Projektia on suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulun rehtorien, opettajien ja tukioppilaiden kanssa.

Kaakkuri-hanke on vakiinnuttanut asemansa osana klubimme toimintaa ja se koetaan erittäin tärkeäksi. Hankkeelle on muodostunut perinteinen toteuttamiskaava; toimintailtapäivä keväisin sekä stipendien luovutus koulun kevätjuhlassa.

Keväisin järjestettävässä toimintailtapäivässä järjestämme koululaisille mahdollisuuden osallistua erilaisiin toiminnallisiin pajoihin. Pajojen sisältöinä ovat olleet muun muassa musisointi, tanssi, Partion toimintaan tutustuminen, draama, luova kirjoittaminen, itsepuolustus, kiipeilyä ja niin edespäin. Oppilaat ilmoittautuvat haluamiinsa pajoihin ja kiertävät päivän aikana useammassa pajassa. Ajatuksena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua oman luokan lisäksi muihin oman ikäisiin oppilaisiin. Mikä sen parempi tapa kuin yhteisen kiinnostuksen jakavassa pajassa. Klubimme edustajat ovat mukana työpajoissa “seniorijäseninä” huolehtimassa muun muassa siitä, että jokainen oppilas (se ujo ja hiljainenkin) tulee huomioiduksi ja pääsee mukaan ryhmän toimintaan. Toimintapäivän aluksi kerromme mitä Rotary -toiminta on niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Usein Rotarien nuorisovaihdosta on puhumassa isännöimämme vaihto-oppilas.

Osallistumme myös Kaakkurin koulun kevätjuhlaan, jossa jaamme jokaisen kahdeksannen luokan yhdelle oppilaalle rahastipendin. Stipendi luovutetaan jokaisesta luokasta oppilaalle, jonka on katsottu edistäneen yhteisöllisyyttä ja hyvää luokkahenkeä.

Me Merikosken Rotaryklubin jäsenet haluamme  tällä projektilla lisätä yhteisöllisyyttä, joka helpottaa nuorten oireilua, koulunkäyntihäiriöitä, koulukiusaamista sekä muiden traagistenkin ongelmien ilmenemistä kouluissa. Rotarien velvollisuus on omalta osaltaan toimia aktiivisesti nuorten ja yhteiskunnan hyväksi.

Lisätietoja projektista antaa palveluprojektien komiten puheenjohtaja Kari Hannula.